Stiftelsen

Stiftelsen Walter Bengtsson
Skulptören, målaren och grafikern Walter Bengtsson (1927 – 1998) utbildades vid Valands konstskola i Göteborg 1954 – 1958. Året därpå fortsatte han sina konststudier vid Academia de Brera i Milano under ledning av Marino Marini. 1971 invaldes Walter Bengtsson som ledamot i Svenska konstakademien.

Konstnären utförde ett sjuttiotal monumentala skulpturer i offentliga miljöer runt om i Sverige. I hemstaden Halmstad finns bland annat ”Laxen går upp” (1958) vid Slottsbron och ”Läkekonstens historia” (1986) i entrén till Länssjukhuset. Mest känd är han troligtvis för sin väggutsmyckning ”Spelrum Futurum” (1967), Kaknästornet i Stockholm. Walter Bengtsson skapade en sinnligt, lekfull konst för öga, öra och hand i sina ”Glädjeblåsare” – skulpturer som ger ifrån sig ljud då de vidrörs.

Stiftelsen Walter Bengtsson/Ateljé Bastaskär har som uppgift att förvalta efterlämnade verk; ett hundratal skulpturer, målningar och skisser vilka spänner över hela hans konstnärliga verksamhet.

Det ligger i stiftelsens intresse att så långt det är möjligt, behålla denna konstsamling intakt i skulptörens Ateljé Bastaskär i Grötvik, utanför Halmstad. Vidare är det stiftelsens målsättning att genom återkommande utställningar presentera konstnärer, som på olika sätt haft samröre med Walter Bengtsson. I allmänhetens intresse arrangeras även guidade visningar i galleriet vid Ateljé Bastaskär.

Stiftelsen grundades 1998 av konstnären Walter Bengtsson, ledamot av svenska konstakademien, och dennes hustru Ullabritt Bengtsson.

Syftet är att intakt bevara en samling av skulptörens livsverk från olika perioder av Walter Bengtssons konstnärliga verksamhet och genom att visa upp denna konstsamling, inspirera såväl allmänheten som utövande konstnärer.

Stiftelsen arrangerar därför återkommande utställningar av Walter Bengtssons konst, men ger även möjlighet för andra konstnärer av hög kvalitet att visa sin verk i Ateljé Bastaskärs tillhörande galleri.

Verksamheten har de senaste åren bland annat innefattat minnesutställning om Walter Bengtsson år 2000, sommarutställningar av Sven X:et Erixson 2001 och norska konstnärerna Jan Thomas Njerve och Ingar Oistad år 2002. Sommaren 2003 visade glasblåsarna Jan-Erik Ritzman och Sven-Åke Carlsson glaskonst tillsammans med Walter Bengtssons skulpturer. 2004 Per-Olof Nilsson måleri och grafik ”Walter lärde mig grunderna” och 2005 Yrjö Edelmann, måleri och grafik samt 2006 Ardy Stüwer måleri och grafik.

Därutöver har stiftelsen medverkat till tre vandringsutställningar med Walter Bengtssons konst.

Ett flertal visningar har anordnats för konstklubbar, konstföreningar, skolklasser, personalgrupper från sjukvård, skola, bibliotek m.m. Stiftelsen har speciellt inriktat sig på guidade visningar för synskadade.

Förutom utställningsverksamheten arbetar stiftelsen fortgående med inventering och dokumentation av Walter Bengtssons konstnärliga gärning med bland annat fotografering av dennes offentliga utsmyckningar i Sverige.

Styrelsemedlemmar:
Jan Fock
Marie Madsen
Eva Bengtsson
Lena Bengtsson
Håkan Madsen
Eva Andersson
Claes Johansson
Christian Madsen
Torbjörn Johansson
Casper Malmgren

Tidigare styrelsemedlemmar
Ulla-Britt Bengtsson
Anita Nilsson