Utställningar

2000 Walter Bengtssons Minnesutställning, skulptur, måleri, grafik

2001 – Sven X-et Erixson, måleri

2002 – Jan Thomas Njerve, måleri och Ingar Öistad, grafik

2003Jan- Erik Ritzman, glasblåsare och Sven-Åke Carlsson, glasblåsare
Glasblåsare möter Glädjeblåsare

2004 – Per-Olof Nilsson, måleri och grafik

2005 – Yrjö Edelmann, måleri och grafik

2006 – Ardy Strüwer, måleri och grafik

2007 – Jan- Erik Ritzman, glasblåsare och Sven-Åke Carlsson, glasblåsare

2008 – Per-Olof Nilsson, måleri och grafik

2009 – Sven X-et Erixson, måleri

2010 – Peter Mandel, glaskuplturer och Thomas Frisk, keramik, måleri

2011 – Ardy Strüwer, måleri och grafik

2012 – Walter Bengtsson skulptur, måleri, grafik och Malin Lilja, bonadsmåleri

Jubileumsutställning Walter Bengtsson 85 år

2013 – Håkan Jarreby, skulptur, Modestey Sofronenkoff, foto

2014 – Barbro Jönsson, måleri och glaskonst

2015Mia Lundqvist, måleri

2016 – Magma Art Glass Dan Clausen & Lars Skulberg, glaskont

2017 – Jussi Raatevaara, målningar

2018 – Ardy Strüwer, målningar, grafik