Galleriet

Ateljen

”Härifrån flyttar jag aldrig!” deklarerade Walter Bengtsson gång på gång, stående vid ateljén intill Bastaskärsbrottet i Grötvik, Halmstad, när journalisterna undrade – om ändå inte storstaden…?

I nästan fyrtio år var denna ateljé en geografisk fast punkt för hans vidsträckta utflykter bland material, tekniker och ämnen. Den var från början en stenhuggar-smedja, som genom om- och tillbyggnader växte i takt med hans monumentala uppdrag.

”Att stiga in i Walter Bengtssons ateljé Bastaskär är som att upptäcka en ny värld – en fantasivärld där svindlande skådespel äger rum på skulpturernas arenor. En kreativ illusorisk värld där gränsen mellan fantasi och verklighet för länge sedan suddats ut – en ”ark” – som strandat på de halländska klipporna, bebodd av djur och figurer hämtade från myter, skrönor och det verkliga livet.”
(Viveka Bosson, Mjellby Konstgård, 1997)

Idag förfogas ateljén av Stiftelsen Walter Bengtsson/Ateljé Bastaskär i syfte att bevara konstnärens verkstad i ursprungligt skick. Stiftelsen anordnar förhandsbeställda visningar av ateljén.

Galleriet ligger i anslutning till skulptör Walter Bengtssons alteljé i Grötvik utanför Halmstad. Under pågående utställningar håller anslutande Café Bastaskär öppet.